Customer Insights

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

Customer Insights

2 รายการ
นักขายจำนวนมากที่คิดว่าการขายที่ดีคือการที่สามารถพูดนำเสนอสินค้าได้เก่ง จึงพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นให้มากที่สุด โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เสนอขายอยู่นั้นจะตรงใจลูกค้าหรือไม่
2760 ผู้เข้าชม
การอ่านความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ออก (Customer insights) คือ กุญแจของการสร้างผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้
654 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์