ร้านค้าปลีก

ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

ร้านค้าปลีก

1 รายการ
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ร้านที่ร้านค้าปลีกเช่นพวก ซุปปอร์มาร์เกตหรือร้านสะดวกซื้อ ชอบใช้กันก็คือวิธีการบริหารจัดการหมวดหมู่สินค้าในร้านที่เรียกว่า Category Management
9383 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์