ความเมตตา

ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์