ความเป็นธรรม

ความเชื่อ ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น ความกลัว ทำให้ความสามารถลดลง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์