ความรู้ตน

คนที่ขอโทษก่อน คือคนที่กล้าหาญที่สุด คนที่ให้อภัยก่อน คือคนที่เข้มแข็งที่สุด คนที่ลืมได้ก่อน คือคนที่มีความสุขที่สุด

ความรู้ตน

1 รายการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์