ความรับผิดชอบ

ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตัวเองได้

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์