ความมุ่งมั่น

ความหวังที่ยังไม่เป็นความจริง ทำให้ใจเป็นทุกข์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์