ความประมาท

มีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ด้วย มีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ต้องมีการลงมือทำด้วย

ความประมาท

3 รายการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์