ความซื่อสัตย์

อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันก็จริง แต่คนเราเห็นขอบฟ้าไม่เหมือนกัน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์