การให้อภัย

ใช้ชีวิตให้เสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่ แล้วเรียนรู้ให้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด

การให้อภัย

2 รายการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์