การให้ความรู้

"ความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของสมอง แต่ถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนนั้น" จากหนังสือ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์