การเปลี่ยนแปลง

ความคิดริเริ่ม คือ การลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องมีใครสั่งให้ทำ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์