การสร้างแรงบันดาลใจ

การชนะตนเอง เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

การสร้างแรงบันดาลใจ

1 รายการ
มีความฝัน เป็นแรงใจ ให้ก้าวเดิน แม้เผชิญ กับขวากหนาม จนสิ้นหวัง เปลี่ยนขวากหนาม เป็นแรงใจ เป็นพลัง ยังมีหวัง ที่ความฝัน จะเป็นจริง
440 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์