การจัดลำดับความสำคัญ

"หากคุณอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จงผูกชีวิตไว้กับจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่ผูกไว้กับคน หรือสิ่งของ"

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์