การคิดบวก

"ความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยขนาดของสมอง แต่ถูกกำหนดโดยขนาดของความคิดของคนคนนั้น" จากหนังสือ คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

การคิดบวก

1 รายการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์