ข้อคิด

;
คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ
;

ข้อคิด

81 รายการ
2847 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์