กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันภายในบริษัท

"หากคุณอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จงผูกชีวิตไว้กับจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่ผูกไว้กับคน หรือสิ่งของ"

กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันภายในบริษัท

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีอุปนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้บริษัทต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันขึ้น ซึ่งกฎกติกามารยาทที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับพนักงานภายในบริษัทมีดังต่อไปนี้

ตรงต่อเวลา

หากพนักงานมีเหตุผลที่สมควรแก่การมาสายก็เป็นเรื่องให้อภัยได้ แต่ถ้าสายเป็นประจำและไม่มีเหตุผลที่เพียงพอผู้ประกอบการก็ควรที่จะต้องว่ากล่าวตักเตือนเขาด้วย เพราะการมาสายติดต่อกันจนติดเป็นนิสัยคือการเสียมารยาทต่อผู้ร่วมงานคนอื่นๆและมักจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในที่สุด ซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวม

พูดจาสุภาพ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารับรู้ว่ามารยาทที่ดีที่สุดก็คือการพูดจาที่ไพเราะเสนาะหู เนื่องจากการพูดจาที่สุภาพอ่อนหวานจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานภายในบริษัทให้ดีขึ้นมาก อีกทั้งการพูดจาไม่สุภาพยังอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกันได้ ผู้ประกอบการจึงควรวางกฎกติกามารยาทในการพูดภายในบริษัทเอาไว้เป็นลำดับต้นๆสำหรับมารยาทที่พนักงานควรมี หากพบเจอพนักงานประเภทที่ว่าพูดจาไม่เหมาะสม ผู้ประกอบการจะต้องหาวิธีตักเตือนอย่างประนีประนอมโดยเร็วเพราะถึงอย่างไรกันไว้ก็ย่อมดีกว่าตามแก้แน่นอน

ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

เป็นปัญหาที่มีให้พบเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยเนื่องจากการส่งเสียงดังนั้นเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่นอย่างร้ายแรง ดังนั้นหากผู้ประกอบการพบเห็นพนักงานที่มีลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวต้องรีบตักเตือนโดยทันทีเพื่อไม่ให้สร้างความรำคาญให้กับพนักงานคนอื่นๆ

เก็บของเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้เสร็จ

เป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากหากต้องการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างแต่ดันหาไม่เจอเพราะคนที่ใช้คนสุดท้ายไม่ยอมนำมาเก็บเข้าที่ ซึ่งปัญหานี้มักจะกลายเป็นจุดกำเนิดของการสูญหายของทรัพย์สินอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปลูกฝังในเรื่องของการใช้ของที่เป็นส่วนกลางให้กับพนักงานแล้วเน้นย้ำให้พวกเขาเก็บของเข้าที่หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง

ไม่รับประทานอาหารที่มีกลิ่นแรงในห้องทำงาน

เพราะความที่ออฟฟิศส่วนใหญ่ติดเครื่องปรับอากาศจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาอาหารที่มีกลิ่นแรงเข้ามารับประทาน เพราะนอกจากมันจะส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วบริษัทและรบกวนสมาธิของเพื่อนร่วมงานแล้ว เวลาแขกไปใครมาก็จะไม่น่าดู ดังนั้นมารยาทในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและผู้ประกอบการจะต้องกวดขันให้มากเป็นพิเศษด้วย

ไม่ควรพาคนนอกเข้ามาภายในบริษัทโดยไม่จำเป็น

มีพนักงานเป็นจำนวนมากที่ชอบพาคนนอกเข้ามาภายในบริษัท ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการพาคนนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามานอกจากจะเป็นการรบกวนการทำงานของผู้อื่นแล้ว ยังมีผลต่อเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย และความเสี่ยงในเรื่องทรัพย์สินสูญหายของทั้งพนักงานและภายในบริษัท ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเข้มงวดเรื่องการเข้าออกของคนนอกด้วย

กฎกติกามารยาทไม่ใช่กฎข้อบังคับที่ถูกระบุออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเหมือนกฎระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ปลูกฝังเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเสียก่อน จากนั้นเรื่องดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นตามมาเองเหมือนต้นกล้าที่งอกออกมาจากเมล็ด และมันจะทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขในที่สุด

 

ที่มา: INCquity.com

 11532
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นก้าวแรกที่สำคัญของทีมงาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทีม ได้แก่ ผู้สนับสนุนทีม ผู้นำทีม สมาชิก
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เพื่อนร่วมงาน” คือ บุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณพอๆ กับตัวคุณเอง
ในการทำงานให้มีประสิทธิผล ทีมงานจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน มีความมุ่งมั่น มีส่วนร่วม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์