ศิลปะของหัวหน้างานในการทำให้งานสำเร็จ

อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันก็จริง แต่คนเราเห็นขอบฟ้าไม่เหมือนกัน

ศิลปะของหัวหน้างานในการทำให้งานสำเร็จ

การเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีศิลปะในการทำงานร่วมกับลูกน้องได้อย่างราบรื่นและผลักดันให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

การเรียกหาผลงานอยู่เสมอ (The Call for Results)

...

การปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริง (Operating Within the Realities)

...

พยายามแก้ปัญหาจากการประชุมที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงให้ได้ (Solving the Problem of Bad Meetings)

...

การเป็นนักเจรจาที่ชาญฉลาด (Politically Astute Negotiating)

...

การจัดการกับวิกฤติของงานให้อยู่หมัด (Deal with Your Crises)

...

ที่มา: ?

 2624
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรด้วย KPI (Key Performance Indicators) ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งองค์กรไทยและระดับสากล
KPI คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเป็นคนที่มีหูตากว้างขวางเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างดี และพร้อมที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ มาทำการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล
"การขาย" เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าอาชีพคุณจะเป็นนักขายหรือไม่ก็ตาย และมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างในการขาย นั่นก็คือ "ลูกค้า"

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์