การอ่านความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ออก

"หากคุณอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จงผูกชีวิตไว้กับจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่ผูกไว้กับคน หรือสิ่งของ"

การอ่านความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ออก

การอ่านความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ออก (Customer insights) คือ กุญแจของการสร้างผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะความต้องการที่ลูกค้ารู้สึกลึกๆ ว่ามี แต่ยังไม่มีใครที่ช่วยตอบสนองนีดเหล่านั้นได้ (Unmet needs) หากธุรกิจหาเจอคือแจ็คพ๊อตแตกเพราะในกรณีนี้คือไม่มีคู่แข่งด้วย หรือแม้กระทั่งความต้องการที่บางครั้งลูกค้าก็ไม่ทราบว่ามี แต่พอมีคนโน้มน้าวให้เชื่อว่าคุณลองใช้สินค้าและบริการนี้ดูแล้วคุณจะพึงพอใจ สุดท้ายก็พบว่ามีความต้องการนั้นๆ จริงๆ... ผู้ที่อยากเป็นผู้นำตลาดต้องหาสิ่งเหล่านี้ให้เจอ

 1134
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรด้วย KPI (Key Performance Indicators) ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งองค์กรไทยและระดับสากล
KPI คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเป็นคนที่มีหูตากว้างขวางเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างดี และพร้อมที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ มาทำการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล
"การขาย" เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าอาชีพคุณจะเป็นนักขายหรือไม่ก็ตาย และมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างในการขาย นั่นก็คือ "ลูกค้า"

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์