ถ้าคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้

คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ

ถ้าคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้

คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์