พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ถ้าให้ความเย่อหยิ่งออกหน้า คนมาอับอายก็จะตามมาทีหลัง

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 1094
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์