พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. ” : “เลือกงานที่คุณรัก และคุณจะไม่ต้องทำงานเลยแม้แต่วันเดียว”

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 958
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์