พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

มีความตั้งใจจริงที่ไหน ยอมมีทางที่นั่น

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 734
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์