พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ปล่อยวางไม่เหมือนปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยนกปล่อยปลา ปล่อยเสร็จก็จบ กลับบ้านได้อย่างสบายใจ

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 698
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์