พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 755
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์