สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก จะรู้สึกได้จากหัวใจ

"มิตรภาพ" เกิดขึ้นได้ทุกที่ แค่มี "ความจริงใจ"

สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก จะรู้สึกได้จากหัวใจ

สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

Helen Keller
กวีชาวอเมริกัน

 513
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์