สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก จะรู้สึกได้จากหัวใจ

ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก จะรู้สึกได้จากหัวใจ

สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

Helen Keller
กวีชาวอเมริกัน

 701
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์