ความอดทนและความสุภาพคืออำนาจ

มีความตั้งใจจริงที่ไหน ยอมมีทางที่นั่น

ความอดทนและความสุภาพคืออำนาจ

ความอดทนและความสุภาพคืออำนาจ

 828
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์