ความอดทนและความสุภาพคืออำนาจ

มีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ด้วย มีความตั้งใจอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ ต้องมีการลงมือทำด้วย

ความอดทนและความสุภาพคืออำนาจ

ความอดทนและความสุภาพคืออำนาจ

 360
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์