การชนะตนเอง เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา

การชนะตนเอง เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

การชนะตนเอง เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 382
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์