คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ

คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ

 340
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์