ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา

ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา

 730
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์