คนฉลาดเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำ

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

คนฉลาดเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำ

คนมากหลายได้รับคำแนะนำ
แต่คนฉลาดเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำ

 717
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์