คนฉลาดเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำ

ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา

คนฉลาดเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำ

คนมากหลายได้รับคำแนะนำ
แต่คนฉลาดเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จากคำแนะนำ

 344
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์