ถ้าให้ความเย่อหยิ่งออกหน้า คนมาอับอายก็จะตามมาทีหลัง

ความหวังที่ยังไม่เป็นความจริง ทำให้ใจเป็นทุกข์

ถ้าให้ความเย่อหยิ่งออกหน้า คนมาอับอายก็จะตามมาทีหลัง

ถ้าให้ความเย่อหยิ่งออกหน้า คนมาอับอายก็จะตามมาทีหลัง

 726
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์