ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

ความตายไม่ได้น่ากลัว ถ้ารู้จักเตรียมตัวและยอมรับมัน

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

 587
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์