ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

"มิตรภาพ" เกิดขึ้นได้ทุกที่ แค่มี "ความจริงใจ"

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

 434
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์