ความเชื่อ ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น

จิตที่คิดจะให้นั้น สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

ความเชื่อ ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น

ความเชื่อ ทำให้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ความกลัว ทำให้ความสามารถลดลง

โน๊ต อุดม แต้พานิช

 641
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์