ความรู้มากๆ บางครั้งก็เหมือนกำแพงอิฐที่เรียงตัวสูง

จิตที่คิดจะให้นั้น สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

ความรู้มากๆ บางครั้งก็เหมือนกำแพงอิฐที่เรียงตัวสูง

ความรู้มากๆ บางครั้งก็เหมือนกำแพงอิฐที่เรียงตัวสูง
มันอาจทำให้มองไม่เห็นอะไร นอกจากอิฐของตนที่ก่อขึ้นมา

โน๊ต อุดม แต้พานิช

 648
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์