จิตที่คิดจะให้นั้น สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

ถ้าคุณไม่เข้าใจคน คุณจะไม่มีวันเข้าใจธุรกิจ

จิตที่คิดจะให้นั้น สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

จิตที่คิดจะให้นั้น สบายกว่าจิตที่คิดจะเอา

พุทธทาสภิกขุ

 331
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์