ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

การทำงานด้วยความอดทน เป็นหัวใจแห่งการประสบความสำเร็จ

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

ตัวเรายังไม่ได้อย่างใจเรา
แล้วคนอื่นจะเป็นได้อย่างไร

 467
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์