ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ

ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

ไม่มีใครสะดุดภูเขาล้มมีแต่สะดุดก้อนหินล้ม

 1556
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์