ปาฏิหาริย์แห่งการให้

คนที่ขอโทษก่อน คือคนที่กล้าหาญที่สุด คนที่ให้อภัยก่อน คือคนที่เข้มแข็งที่สุด คนที่ลืมได้ก่อน คือคนที่มีความสุขที่สุด

ปาฏิหาริย์แห่งการให้

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้" 󾬙
󾭢️: - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี 󾭢️

󾀫️ ๑ ให้ "เวลา" แก่คนที่คุณรัก
󾀬️ ๒ ให้ "ความรัก" แก่คนในครอบครัว
󾀭️ ๓ ให้ "ความกตัญญู" แก่บุพการี
󾀮️ ๔ ให้ "ความรับผิดชอบ" แก่การทำงาน
󾀯️ ๕ ให้ "อภัย" แก่คนที่หลงผิด
󾀰️ ๖ ให้ "ความรู้" แก่ผู้ที่ยังเขลา
󾀱️ ๗ ให้ "ทาน" แก่คนที่ยังขัดสน
󾀲️ ๘ ให้ "อนาคตที่ดี" แก่คนรุ่นหลัง
󾀳️ ๙ ให้ "มิตรภาพ" แก่คนทั้งโลก
󾀴️ ๑๐ ให้ "ความทุ่มเท" แก่งานที่ทำ
󾀵️ ๑๑ ให้ "ความจริงใจ" แก่สัมพันธภาพ
󾀶️ ๑๒ ให้ "ความซื่อสัตย์" แก่การทำงาน
󾀷 ๑๓ ให้ "ความเสียสละ" แก่ประเทศชาติ
󾓸 ๑๔ ให้ "ความยินดี" แก่ผู้ประสบความสำเร็จ
󾭢️ ๑๕ ให้ "ความปล่อยวาง" แก่สิ่งสุดวิสัย
󾭷️ ๑๖ ให้ "ความเป็นธรรม" แก่ผู้ถูกรังแก
󾭀️ ๑๗ ให้ "มรรคา" แก่ผู้ที่ยังหลงทาง
󾭆 ๑๘ ให้ "ที่พึ่งทางใจ" แก่ผู้สับสน
󾭊 ๑๙ ให้ "อิสรภาพ" แก่ผู้ถูกกิเลสครอบงำ
󾬙 ๒๐ ให้ "โอกาส"แก่ตนเองได้ลิ้มรสพระธรรม

"ปาฏิหาริย์แห่งการให้" 󾬙
󾭢️: - โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี..ทั้งหมดเป็นการให้ที่ผู้มีแต่ได้รับ..ไม่มีเสียเลยแม้แต่เศษธุลีครับ....สาธุ....

 984
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

5 วิธีที่จะช่วยประหยัดเวลาแต่ละวันของคุณลงได้ เพื่อที่จะได้มีเวลาเหลือพอไว้เล่นกับลูกกัน
เวลาก่อนเข้านอน คือ ขุมทรัพย์เวลาที่ทรงพลังมากเหมาะสำหรับการคิดวิเคราะห์และสานสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว อย่าปล่อยให้เวลาดีๆหลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์
สุภาษิตจีนกล่าวว่า “จากอายุ 3 ขวบ เห็นถึงอนาคต” หมายความว่า เราสามารถคาดการณ์อนาคตของคนคนหนึ่งได้ตั้งแต่เขามีอายุแค่ 3 ขวบ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์