ต้องคิดให้ใหญ่อย่าคิดเล็ก แต่ต้องเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆไปสู่สิ่งที่ใหญ่และนำออกมาใช้งานให้เร็วที่สุด
Smart Technology
Software Development
ASP.NET Programming Tutorial for Beginner

แนะนำความรู้การพัฒนา Website โดยใช้ ASP.NET เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนเว็บมาก่อน?เริ่มตั้งแต่เรื่อง Web Design Concep และ Tools and Component

 
Tip โปรแกรมเมอร์ 50 ประการ

ไปเจอมาจากเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมเมอร์ที่ดี 5 ประการ อ่านแล้วเห็นด้วยเลยขอเอามาไว้ที่นี่ครับ

 
Agile ภาคปฏิบัติจากมุมมองนักพัฒนา

บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนเล่าประสบการณ์การทำงานโครงการที่ใช้วิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile ในองค์กรแห่งหนึ่ง การที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทีมที่ใช้วิธีการนี้ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากการอ่านหรือได้ยินจากผู้อื่น เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่จะได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้หรือเสริมกับกระบวนการพัฒนาที่ใช้อยู่

 
CMM - Level 2 Policy

มาตรฐาน CMM เป็นมาตรฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทเอง โปรแกรมเมอร์ หรือที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหาร ต้องเข้าใจและตั้งใจในการพัฒนาตัวเองเข้าสู่มาตรฐาน CMM สิ่งที่จำเป็นที่บริษัทที่ต้องเตรียมพร้อม นั่นคือ นโยบายของบริษัทที่รองรับกับมาตรฐาน CMM โดยจะแบ่งตามแต่ละ KPA ของ CMM LEVEL 2 ดังนี้

 
CMM - Level 2 KPA

CMM Level 2 นี้จะมี KPA ทั้งหมด 6 KPA ดังนี้

  • Requirements Management (RM)
  • Software Project Planning (SPP)
  • Software Project Tracking and Oversight (SPTO)
  • Software Subcontract Management (SSM)
  • Software Quality Assurance (SQA)
  • Software Configuration Management (SCM)
 
CMM - Introduction

CMM (The Capability Maturity Model) มาตราฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์เฮ้าส์

มาตรฐาน CMM เป็นมาตรฐานระดับโลกในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) สามารถนำไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมาตรฐาน CMM ถือกำเนิดขึ้นจาก Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2
Smart Technology