เราเกิดทุกครั้งที่สร้างอัตตา เราตายทุกครั้งที่วางอัตตา We are born every time we focus on the self. We die every time we become selfless.

ว. วชิรเมธี

Notebook
Software Development
ASP.NET Programming Tutorial for Beginner

แนะนำความรู้การพัฒนา Website โดยใช้ ASP.NET เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนเว็บมาก่อน?เริ่มตั้งแต่เรื่อง Web Design Concep และ Tools and Component

 
Tip โปรแกรมเมอร์ 50 ประการ

ไปเจอมาจากเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง เกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมเมอร์ที่ดี 5 ประการ อ่านแล้วเห็นด้วยเลยขอเอามาไว้ที่นี่ครับ

 
Agile ภาคปฏิบัติจากมุมมองนักพัฒนา

บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนเล่าประสบการณ์การทำงานโครงการที่ใช้วิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile ในองค์กรแห่งหนึ่ง การที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทีมที่ใช้วิธีการนี้ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากการอ่านหรือได้ยินจากผู้อื่น เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่จะได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้หรือเสริมกับกระบวนการพัฒนาที่ใช้อยู่

 
CMM - Level 2 Policy

มาตรฐาน CMM เป็นมาตรฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทเอง โปรแกรมเมอร์ หรือที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหาร ต้องเข้าใจและตั้งใจในการพัฒนาตัวเองเข้าสู่มาตรฐาน CMM สิ่งที่จำเป็นที่บริษัทที่ต้องเตรียมพร้อม นั่นคือ นโยบายของบริษัทที่รองรับกับมาตรฐาน CMM โดยจะแบ่งตามแต่ละ KPA ของ CMM LEVEL 2 ดังนี้

 
CMM - Level 2 KPA

CMM Level 2 นี้จะมี KPA ทั้งหมด 6 KPA ดังนี้

  • Requirements Management (RM)
  • Software Project Planning (SPP)
  • Software Project Tracking and Oversight (SPTO)
  • Software Subcontract Management (SSM)
  • Software Quality Assurance (SQA)
  • Software Configuration Management (SCM)
 
CMM - Introduction

CMM (The Capability Maturity Model) มาตราฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์เฮ้าส์

มาตรฐาน CMM เป็นมาตรฐานระดับโลกในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) สามารถนำไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมาตรฐาน CMM ถือกำเนิดขึ้นจาก Software Engineering Institute (SEI) ของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2
Smart Technology
Banner