ครูคนหนึ่งตั้งคำถามกับเด็กว่า ถ้ามีเงินอยู่ 10 บาท ซื้อของ 3 บาท จะได้รับเงินทอนเท่าไร เด็กส่วนใหญ่ตอบว่า 7 บาท แต่มีเด็ก 2 คนที่ตอบไม่เหมือนกับคนอื่น คนหนึ่งตอบว่า 2 บาท อีกคนหนึ่งตอบว่า ไม่ต้องทอน

Technology
เทคนิคการเขียน คำนำ

หลักสำคัญของการเขียน คำนำ ให้ดีนั้นต้องมีอุบายหรือวิธีการชักชวน ให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่านแต่ตอนต้น ดังนั้นคำนำต้องก่อความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด

สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคำนำ ได้แก่

 1. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
 2. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
 3. อย่าขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร

คำนำที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 1. เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 2. เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 3. เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 4. เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 5. เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 6. เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 7. เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 8. เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน

ดังนั้นคำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

 

ที่มา ราชบัณฑิตยสถาน

 
Banner