สิ่งที่ได้มาเปล่าคือความเฒ่าชรา สิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิต

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์