ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตัวเองได้
0 คะแนน
|
332 ผู้เข้าชม

ความอดทน

3 รายการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์