ถ้าให้ความเย่อหยิ่งออกหน้า คนมาอับอายก็จะตามมาทีหลัง

การให้อภัย

2 รายการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์