“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life. ” : “เลือกงานที่คุณรัก และคุณจะไม่ต้องทำงานเลยแม้แต่วันเดียว”
0 คะแนน
|
112 ผู้เข้าชม

การคิดต่าง

5 รายการ
สิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญ แต่กลับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะสิ่งเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้
132 ผู้เข้าชม
เราต้องมองหาโอกาสในทุกๆ ปัญหา แทนที่จะเป็นอัมพาตทุกครั้งที่เผชิญอุปสรรค
124 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์