การชนะตนเอง เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
0 คะแนน
|
98 ผู้เข้าชม

ความคิดเห็นคือ…. สิ่งตรงกลางระหว่าง “ความรู้” กับความ “ไม่รู้”

 115
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์