ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา
0 คะแนน
|
110 ผู้เข้าชม

เราจะไม่รู้ค่าของเวลา … จนกว่าช่วงเวลานั้น จะกลายเป็นเพียง … “ความทรงจำ”

 109
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์