คนใหญ่โต ย่อมไม่เอาความผิดของผู้น้อยมาใส่ใจ
0 คะแนน
|
150 ผู้เข้าชม

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 158
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์