ผู้ที่มองโลกในแง่บวก จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้
0 คะแนน
|
86 ผู้เข้าชม

พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 57
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์