พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

 123
ผู้เข้าชม
คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์