มีความตั้งใจจริงที่ไหน ยอมมีทางที่นั่น
0 คะแนน
|
84 ผู้เข้าชม

ผู้ที่มองโลกในแง่บวก จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้

คะแนน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์