ความตายไม่ได้น่ากลัว ถ้ารู้จักเตรียมตัวและยอมรับมัน
0 คะแนน
|
95 ผู้เข้าชม

ชีวิตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมาก แต่เราพยายามทำให้มันซับซ้อนเท่านั้นเอง

ชีวิตเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมาก แต่เราพยายามทำให้มันซับซ้อนเท่านั้นเอง

(Life is really simple, but we insist on making it complicated.)


ขงจื้อ (Confucius)

 71