เร่งรีบและร้อนเร็ว น้อยนักที่จักดี

การเอาไขควงไปตอกตะปู

"การเอาไขควงไปตอกตะปู ตอกยากฉันใด
การมอบหมายงานให้คนที่ไม่ใช่ ก็สำเร็จยากฉันนั้น”

ใช้คนให้เหมาะกับงาน

จริงอยู่ที่การทำงานเป็นทีม
ช่วยทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น
แต่การที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์แบบนั้นได้
ภายในทีมของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการจัดสรร แบ่งปันบทบาทหน้าที่การทำงาน
กันอย่างชัดเจนและเหมาะสม
ตรงตามความสามารถและความต้องการของแต่ละคน

เราลองสมมติง่ายๆ ก็ได้ว่า
หากเรากำลังจะเปิดบริษัท
รับจ้างผลิต Content ให้กับแบรนด์ต่างๆ
อย่างน้อยที่สุด ลูกทีมที่เราจำเป็นต้องมีคือ
คนทำคำ และ คนทำรูป

ซึ่งแน่นอนว่า หากเราสามารถหาคนเพียงคนเดียว
ที่ทำทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกันมันก็คงดีไม่น้อย
แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราคิดว่า
คนที่คิดคำและทำภาพได้พร้อมกัน
จะสามารถแบกรับปริมาณงานได้มากเท่าไร

และจะสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน
หากต้องเจอกับแรงกดดันของปริมาณงาน
และกำหนด Dead Line ที่ลูกค้าต้องการ

ไม่ใช่เรื่องผิดที่เราอยากมีลูกทีมหนึ่งคนที่ทำงานได้หลายหลาก
แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครอยากทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
ทุกคนล้วนต้องการทุ่มเทและให้เวลา
กับสิ่งที่ตนเองชอบ งานที่ตนเองถนัด
และรักที่จะทำมันมากที่สุด

การกำหนดบทบาทหน้าที่การทำงานภายในทีม
จึงมีส่วนสำคัญมาก ทั้งต่อคุณภาพงาน
และความรู้สึกของทุกคนในทีม

ซึ่งในฐานะผู้นำหรือหัวหน้าทีมแล้ว
หากเราไม่สามารถจัดแบ่งหน้าที่ได้ตรงตามทักษะที่เหมาะสม
และตรงตามความต้องการของลูกทีมแล้วล่ะก็

มันถือเป็น “งานหนัก” ที่เราต้องคอยตามควบคุมคุณภาพงาน
และบริหารลูกทีมให้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จงทำความรู้จักลูกทีมของตัวเองให้มาก
เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาทำได้ดีอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาทำอยู่
จงเอาใจใส่และรับรู้ความรู้สึกของลูกทีมตัวเองให้ดี

เพราะแท้จริงแล้ว สิ่งที่เขาทำอยู่อาจไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดี
ดูแลลูกทีมของเราให้เขาได้ทำงานตาม Job Description
อย่าพยายามผลักดันให้เขาก้าวไปรับผิดชอบงานอื่นๆ
นอกเหนือจากเดิม โดยที่เขายังไม่พร้อม

และเรายังไม่รู้จักเขาดีพอ
เพราะนอกจากจะทำให้งานล่าช้า
และเสี่ยงต่อการด้อยคุณภาพแล้ว

เรายังอาจกำลังทำให้ตัวเอง
ต้องตกอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสูญเสีย
ทั้งคน ทั้งงาน และความสำเร็จของธุรกิจเราด้วย

...ก็เป็นได้...

 203
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรด้วย KPI (Key Performance Indicators) ถูกใช้อย่างแพร่หลายทั้งองค์กรไทยและระดับสากล
KPI คือ เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร
ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเป็นคนที่มีหูตากว้างขวางเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างดี และพร้อมที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ มาทำการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล
"การขาย" เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าอาชีพคุณจะเป็นนักขายหรือไม่ก็ตาย และมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างในการขาย นั่นก็คือ "ลูกค้า"

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์