ถ้าคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้ DAVID J. SCHWARTZ

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี หมายถึง ความรู้จะสามารถช่วยให้เราสามารถรักษาตัวเองให้รอดได้และเป็นสิ่งมีค่าที่จะติดตัวเราไปทุกที่มากกว่าทรัพย์สินสิ่งของใดๆ


รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ก็มีความหมายเดียวกับ รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง คือการสามารถเอาตัวรอดในจังหวะ สถาการณ์ที่ลำบากหรือเข้าขั้นวิกฤติได้ หรือหลบหลีกจากอันตรายมาได้อย่างปลอดภัยไม่ได้รับผลอันใดจากสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่เป็นอะไรหรือได้รับผลกระทบมากมาย

ซึ่งถ้าเอา 2 คำนี้มาคู่กันคือ รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จะหมายความได้ถึงการมีความรู้มีวิชาสามารถช่วยให้เราสามารถปกป้องดูแลตัวเองให้พ้นจากภัยความรู้จะช่วยให้เราสามารถหาทางหลบหลีกและพ้นจากปัญหาไปได้ แม้บางครั้งคำว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จะจัดอยู่ในแนวเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดอยู่บ้าง แต่ก็เป้นเรื่องจริงในสังคมที่ต้องมีเรื่องเช่นนี้ ถ้าเราแปลให้ดีก็คือการรักษาตัวให้รอดพ้นปลอดภัยจากเรื่องร้ายๆนั่นเอง

ที่มา สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย

 2403
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

eDLTV คือระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีเนื้อหาสายสามัญระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์